Jeřáby pro manipulaci s extrémně velkými dílci

Dva mostové jeřáby 50 t s dvěma kočkami 32 t + 32 t a jeden jeřáb 25 t s pomocným zdvihem 5 t. Oba dva jeřáby s nosností mostů 50 tun jsou osazeny dvěma kočkami o nosnostech 32 tun, které jsou hlídané přetěžovacím členem, který porovnává zatížení obou háků.  Je-li na jednom háku překročeno 32 tun, dochází k vypnutí zařízení. Rezerva vzniklá naddimenzováním nosnosti koček pokryje rizika s cestováním těžiště mezi dvojicí závěsů během otáčení dílce.
Těžiště dílce není nikdy přesně uprostřed mezi body, za které se dílec uvazuje, a během otáčení dochází k přerozdělování sil mezi jednotlivé závěsy. Dříve muselo naše projekční oddělení před každou manipulací vypracovat
technologický postup uvázání břemen, rozmístění závěsných ok a vytvoření výkresu jednotlivých poloh s ohledem na umístění těžiště. To bylo z výkresů prakticky nemožné, takže jsme byli nuceni vytvořit v předstihu prostorový model dílce v AutoCADu a potom z něj vyčíst těžiště, což je velmi odborná a velmi náročná práce ve 3D. Naddimenzováním nosnosti koček o cca 30 % jsme tento problém elegantně obešli. Další technická specialita těchto dvou jeřábů je spřažení v režimu master-slave, to znamená, že jedním jeřábem se ovládají oba dva najednou a jsou tomu přizpůsobeny ovládací prvky na straně obsluhy. Vysílače mají speciální přepínač, jedním ovladačem řídíte zařízení se čtyřmi háky, které vykonává jednak synchronní pohyby jako zdvihání - všechny háky nahoru, všechny háky dolů, ale také nabízí možnost otáčet břemenem, takže dvojice háků se pohybuje a dvojice háků stojí, a to v podélném i příčném směru.

Článek o jeřábech v tomto provozu


Zpět na výpis novinek

Snažíme se co nejpřesněji vyhovět vašim požadavkům.

Dodací lhůty zkracujeme na minimum.

Blesková dodávka náhradních dílů.

Zajišťujeme rychlý a kvalitní servis.