Důležitá je spolehlivost jeřábu

Důležitá je spolehlivost jeřábu

Mezioperační transport ve firmě Firesta

Pro další z reportáží o potřebě spolehlivé manipulace s materiálem jsme navštívili pobočku společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Na otázky nám odpovídal ing. Petr Šťasta, vedoucí Střediska ocelových konstrukcí se sídlem v Brně.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. vznikla v Brně v roce 1991 jako firma soukromá. Svoji činnost zahájila s 10 zaměstnanci. V roce 1997 se transformovala na akciovou společnost. V současné době zaměstnává více než 450 kvalifikovaných kmenových pracovníků. Sídlo firmy je stále v Brně, od roku 1991 se společnost významně rozrostla. Dnes disponuje řadou odštěpných závodů v Praze, Plzni, Ostravě a Bratislavě. Od roku 2007 působí i v zahraničí na trzích v Polsku a Rumunsku.

Středisko ocelových konstrukcí

My jsme navštívili středisko ocelových konstrukcí, jehož sídlo je na severu Brna, kde v prostorách Královopolské strojírny vzniklo přebudováním několika starých hal a výstavbou nových prostor dalšího zázemí pro výrobu ocelových konstrukcí. Před 17 lety se majitel Firesty, pan Fišer, rozhodl investovat do rozvoje a pro středisko ocelových konstrukcí koupil několik hal bývalé KP. Středisko tak mohlo přesídlit z Křenovic do Brna na Křižíkovu. Cílem bylo vybudovat nové kompletní zázemí pro zpracování objemných a těžkých dílců ocelových a mostních konstrukcí. V dnešní době nabízí Firesta, kromě „ocelovek”, ucelený servis v oblasti mostních konstrukcí, včetně např. pokládky živičného povrchu, dodávka tak obsahuje komplexní služby.

Spolehlivá přeprava rozměrných dílů

Začátek dodávky mostní konstrukce začíná u projektantů. Ti navrhnou konečný produkt, rozsegmentují jej do vyrobitelných a hlavně rozumně transportovatelných částí. Ze zkušenosti ví, že by váha jednoho montážního prvku neměla přesáhnout 55 tun. Kompletní montáž z prvků pak proběhne na místě určení, na stavbě samotné. Takto rozsáhlé konstrukce však je nutné vyrobit z jednotlivých polotovarů. K tomu slouží zázemí na Křižíkové ulici v Brně, kde přepravu řeší právě jeřáby značky ITECO-ABUS.

Náročné pracovní prostředí

Provoz Firesty se skládá z několika výrobních hal, kde vznikají zmíněné ocelové konstrukce. Výroba Firesty je založena především na svařencích. Jak pro návoz materiálu, tak pro manipulaci se svařenci i pro mezioperační transport se ve Firestě používají především jeřáby. Tyto jeřáby musí splňovat řadu požadavků pro provoz v náročném prostředí. Svařovny jsou totiž poměrně prašným a specifickým pracovním provozem, jak pro obsluhu, stroje, tak i pro jeřáby.

Kde se vzaly ve Firestě jeřáby značky ITECO-ABUS?

V koupených prostorách staré Královopolské, kde byl znatelně vidět zub času, zůstaly staré jeřáby Virhorlat Snina. Tato zařízení byla sice funkční, ale velice zastaralá. Ve Firestě se tedy, kromě rekonstrukce budov, rozhodli zmodernizovat i manipulační-jeřábovou techniku a postupně ji inovovali ve všech lodích, kromě jedné – ta přijde na řadu brzy. Nákupu takové investice nyní, stejně jako v začátcích Firesty, vždy předchází výběrové řízení, kde je potřeba kromě nezbytných parametrů ověřit správnou cenu. V užším výběru několika poptaných společností zatím vždy potvrdila pevnou pozici svými parametry jeřábová technika ITECO-ABUS. Díky profesi a dennodenní prací s železem byla příprava investice pro Firestu jednodušší, například tím, že si sami připravili jeřábové dráhy. Díky lepším parametrům nových jeřábů, oproti starým a těžkým Sninám, mohly být na rekonstruované jeřábové dráhy starých hal instalovány jeřáby ITECO-ABUS s vyšší nosností.

Jaké jeřáby pracují ve Firestě?

Ve zrekonstruovaných halách nahradily staré Sniny dvounosníkové mostové jeřáby a portálové jeřáby. V nově vzniklé hale obrobny pomáhá manipulaci jeden dvounosníkový mostový jeřáb a jeden jednonosníkový. Největší investicí je instalovaný dvounosníkový mostový jeřáb s nosností 63 tun a rozpětím 19,2 metru. Ten slouží k finální manipulaci s dílci, k jejich zavážení do tryskacího a lakovacího boxu, stejně jako k vyskladnění a naložení vyrobené ocelové konstrukce na kamion pro expedici. Tento jeřáb je specifický svým provozem, protože pracuje v polootevřené hale a částečně z vyjíždí na venkovní prostor k nakládce dílů na zmíněné kamiony. Tomuto zadání byl jeřáb přizpůsoben, jak kvalitou dílů, tak například zakrytím hlavního i pomocného kladkostroje. Všechny jeřáby jsou vybaveny radiovým dálkovým ovládáním HBC Radiomatic.

Zkušenosti s provozem jeřábů ITECO-ABUS?

Jak uvedl ing. Šťasta: „ITECO má vynikající servis, když potřebujeme, okamžitě přijedou.” Výhoda sídla firmy ITECO v Brně je tedy zřejmá, servis má Firesta v podstatě pouze přes několik ulic.

Servis v případě poruchy jeřábů ITECO-ABUS

Pro případ poruchy jeřábu je zákazníkům k dispozici havarijní služba na on-line telefonu 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Pro vyspecifikování závady vyjede vyškolený servisní technik v dohodnutém termínu na místo opravy. Přitom se může opřít o zásobu běžných náhradních dílů ve vozidle popřípadě o zásobování náhradními díly ze skladu ITECO.

Pravidelné inspekce a zkoušky jeřábů

ITECO provádí pravidelné inspekce, revize a revizní zkoušky jeřábů zaškolenými odbornými pracovníky a revizními techniky ve smyslu návodů jeřábů a platných norem ČSN ISO 9927-1/2014 a ČSN 27 0142, posuzuje bezpečnou dobu provozu a zbytkovou životnost zdvihacího zařízení ve smyslu ČSN ISO 12482-1. Objednáním pravidelné inspekce získává zákazník včasnou diagnózou možné závady a minimalizaci poruch na jeřábu v každodenním provozu.

Dodávka náhradních dílů ABUS

Na základě Vaší specifikace náhradního dílu Vám dodáme díly v potřebném množství a v nejvyšší kvalitě. Standardní díly na našem centrálním skladě jsou standardně dodávány do 3 dnů, v případě dodávky dílu ze skladu výrobce do 7pracovních dnů. Termín dodání je možno na přání zákazníka zkrátit za příplatek využitím expres dopravy.

www.iteco.cz
www.firesta.cz

Dvounosníkový mostový jeřáb ITECO-ABUS – ZLK 63/19,2 MD s detailem druhého, zakrytovaného kladkostroje
Dvounosníkový mostový jeřáb ITECO-ABUS – ZLK 12,5/17,004 MD v hale svařovny
Portálový jeřáb ITECO – PM 20+20-5/10,5 MD v hale svařovny
Dvounosníkový mostový jeřáb ITECO-ABUS – ZLK 12,5/12,88 MD v hale svařovny
Dvounosníkový mostový jeřáb ITECO-ABUS – ZLK 20/7,6 MD v hale obrobny při přípravě mikropilotů
Jednosníkový mostový jeřáb ITECO-ABUS – ELV 5/12,086 D v hale obrobny nad pálicím strojem
Doprava jeřábů ITECO-ABUS si poradí s nástrahami běžného provozu i v případě dlouhých nosníkůZpět na výpis článků

Snažíme se co nejpřesněji vyhovět vašim požadavkům.

Dodací lhůty zkracujeme na minimum.

Blesková dodávka náhradních dílů.

Zajišťujeme rychlý a kvalitní servis.