ITECO-ABUS, lídr na trhu jeřábové a zdvihací techniky

ITECO-ABUS

Lídr na trhu jeřábové a zdvihací techniky, společnost ITECO, je dlouholetým dodavatelem v oboru manipulace disponující profesionálními techniky a špičkovým servisem. Tým 50 lidí je připraven postarat se o Vaši manipulaci. Naší současnou prioritou je prodej standardních jeřábu ABUS na území České a Slovenské republiky.
Dlouholeté partnerství společností ITECO a ABUS je postaveno na vzájemné precizní podpoře, technické a obchodní důvěře obou stran. S kvalitou produktů manipulační techniky ABUS se již seznámila celá řada našich českých firem a vzhledem k tomu, že se k nám opakovaně vrací, lze to považovat za důkaz spolehlivosti a kvality.

Kvalita manipulační techniky je zaručena vysokou odborností techniků

Dnešní trh je natolik náročný že nejde „opít” planými sliby. Pro naše produkty jsou vám v obchodním oddělení k dispozici vyškolení specialisté, kteří velmi dobře znají výrobní program a dovedou vaše požadavky uvést do ucelené nabídky obsahující dodávku, montáž a zabudování technologie do stavby. Po odsouhlasení všech vstupních parametrů investorem předávají zakázku realizačnímu týmu projektových manažerů, kteří se následně starají o celý proces investice až po oživení jeřábu v místě provozu. Disponujeme týmem velmi zkušených inženýrů s dlouholetou praxí v oboru zdvihací techniky.
Speciální aplikace řešíme pouze se zákazníky kde je navázaná dlouholetá spolupráce. Jako jednoho z nich můžeme zmínit finskou firmu Galvatek. S využitím komponetů ABUS (popřípadě i jiných renomovaných výrobců) jsme schopni sestavit zakázkové aplikace nad rámec běžných standardů. Jako příklad můžeme uvést magnetové jeřáby ve firmě EGE, kde se spojuje standardní produkce ABUS právě se zakázkovými aplikacemi.

Předváděcí středisko – KranHaus

Od roku 2016 je k dispozici pro naše zákazníky moderní předváděcí středisko – KranHaus. V sídle společnosti ABUS byl vybudován show-room na ploše 1 600 m2. Jedná se o kompletní zcela reálný pohled do uceleného výrobního programu ABUS, jakož i vzrušující podívaná na živé praktické ukázky. Kromě faktu, že jde o unikátní architektonickou stavbu, jsou v KranHausu k dispozici zákazníkům a technikům přesné podoby našich zařízení, která slouží k předváděcím a školicím účelům.

Široký výrobní program

Z důvodu již řečeného bychom se stručně zmínili o produktech ABUS. Jedná se zejména o mostové jeřáby jednonosníkové ELV, ELK, ELS a dvounosníkové ZLK do maximální nosnosti 120 t. Dále nabízíme podvěsné jeřáby DLVM a EDL. Pak alternativní speciálnější aplikace konzolových pojízdných jeřábů EWL a poloportálových jeřábů EHPK. Zejména poslední dva typy jsou vhodné pro dvouúrovňové zajeřábování haly.
Dalším naším produktem jsou podvěsné HB systémy ABUS. Stavebnicová řešení pro lehkou manipulaci (do 2 000 kg) jsou vhodná k přímému zavěšení na vazníky haly. Vždy je nutná koordinace jeřábového technika a projektanta stavby, aby se v místě určení montáže počítalo s příslušným zatížením. Možností HB systémů je mnoho a jejich ucelený program najdete na našich webových stánkách. Dalším významným a žádaným produktem jsou sloupové otočné jeřáby a nástěnné otočné jeřáby. Jsou dodávány opět v mnoha konfiguracích nosností až do 6,3 t. Ucelený program je opět k dispozici na adrese www.iteco.cz. Jako doplňkový program máme prodej lehkých portálových LPK jeřábů s nosností do 2 t, dále kladkostrojů řetězových a lanových, komponentů ABUS – jako pojezdové bloky, radiové dálkové ovladače, trolejová vedení a podobně.

Modernizace a rekonstrukce

Nedílnou součástí našich služeb jsou i modernizace a různé „retrofity” dle požadavků zákazníků na již provozovaných jeřábech ABUS. Základem seriózního přístupu je umět i říci ne – ne tohle opravdu neumíme. Je to mnohem profesionálnější než prodat technologii za každou cenu a způsobit nenávratné problémy. Mezi nejčastější lze vyjmenovat doplňování jeřábových koček, zvyšování nosností, změny rozpětí a následné přemístění, doplnění vah, doplnění radiových dálkových ovládání, řešení kolizních stavů s jinými stroji apod. Nutno říci že se jedná typově o nejnáročnější úlohy. Produktový specialista se věnuje výhradně této práci a společně s výrobcem posuzuje jednotlivé případy. Nestačí skončit u jeřábu, ale je nutno posoudit i dimenze souvisejících prvků jako trolejí, jeřábových dráh, atd. V případě prošlých životností zdvihových jednotek se postaráme o jejich generální opravu nebo výměnu.

Vývoj, výroba

V tomto bodě zcela jednoznačně říci, že náše výrobní zázemí je v závodě v německému Gummersbachu. V roce 2011 rozšířil ABUS výrobu v nově postavené hale o rozloze 15 000 m2. Kapacitní možnosti jsou v úrovni 5 000 ks mostových jeřábů za rok. Obdobné kapacity jsou připraveny i pro ostatní produkty.

Servis 24 hodin denně

Náš servisní tým již roky plní veškeré služby ke spokojenosti našich zákazníků v oblasti servisu, preventivních programů a služeb ve formě inspekcí, revizí, kontrol až po komplexní servisní smlouvy, nebo formou „první pomoci” u náhlých závad, které znemožňují plnění výrobních povinností našich zákazníků. Rychlým zásahem se snažíme eliminovat ztráty s odstavenou výrobou a zároveň vedeme osvětu a nabádáme k nutnosti preventivní péče o veškerá zvedací zařízení. V tomto bodě zjišťujeme, že v českých provozech jsou stále značné mezery. Je to jako z lidským zdravím, pokud se pozdě léčí již zanedbaná nemoc je to vždy nákladnější, delší a dražší, pokud již následky nejsou zcela fatální. Prevence je tedy pro oba případy základním předpokladem spolehlivého provozu a života. Naše servisní služba je aktivní 24 hodin denně na telefonu 728 258 689 či e-mailu: servis@iteco.cz, a to včetně sobot a nedělí. Vždy je někdo z našich servisních techniků v pohotovostním režimu připraven pro neplánovaný zásah. Servisní vozy jsou vybaveny především rychle opotřebitelnými náhradními díly. Další část dílů je v našem brněnském skladě a v případě mimořádných potřeb lze díly zrychleným způsobem dopravit přímo od výrobce ABUS z Německa. Zde je logicky vše ve velkých skladových rezervách celý sortiment náhradních komponent. Díky praxi a znalostem našich techniků, lze závadu z části identifikovat již v telefonním hovoru a snažíme se tak přijet již připraveni k odstranění závady. Zkracujeme tak čas i náklady mezi diagnostikou závady a dalším výjezdem s nutným materiálem.
Za 25 let činnosti máme u zákazníků v provozu 6 027 našich jeřábů. Toto číslo napovídá, že je opravdu se o co starat.

Naše další standardní služby: inspekce, školení, bezpečnost práce

Kromě servisních zásahů se staráme samozřejmě i o ostatní periodické povinnosti jako jsou: inspekce, revize strojní a elektro, revizní zkoušky a podobně. Z dalších sofistikovanějších služeb zajišťujeme například zvláštní posouzení sériových zdvihadel ABUS po 10 letech, zvláštní posouzení jeřábů ABUS po 20 letech v souladu s ČSN ISO 12482-1. V nepříjemných situacích, které nikomu nepřejeme jsme schopni provést mimořádné inspekce po mimořádné události s návrhem na řešení situace. Vše děláme ku spokojenosti provozovatelů, i když je to po 25 letech opravdu velký závazek.
 

Zpět na výpis článků

Snažíme se co nejpřesněji vyhovět vašim požadavkům.

Dodací lhůty zkracujeme na minimum.

Blesková dodávka náhradních dílů.

Zajišťujeme rychlý a kvalitní servis.