Jeřáby ITECO ABUS – pomocníci pro manipulaci s materiálem a stroji ve firmě Pegas Gonda

Jeřáby ITECO ABUS – pomocníci
pro manipulaci s materiálem a stroji
ve firmě Pegas Gonda

PEGAS – GONDA s.r.o. je rodinnou strojírenskou firmou produkující pily na kov. V průběhu svého podnikání se společnost vypracovala na lídra v oblasti vývoje, výroby a prodeje pásových a kotoučových pil na kov, válečkových dopravníků, vynašečů třísek a příslušenství k pásovým pilám. U tak rozsáhlé produkce je samozřejmostí disponovat kvalitním řešením manipulace s materiálem od několika kilogramů až po desítky tun.

O pilách, příslušenství a manipulaci s materiálem ve výrobním závodě Pegas Gonda jsme si povídali s generálním ředitelem, Ing. Josefem Gondou.


V roce 1991 jste začali jako kovovýroba. Již v začátcích, kdy jste se věnovali zakázkovému dělení materiálu, byla vaše výroba zaměřena na produkci pásových pil. Jak jste řešili přesun materiálu, polotovarů a strojů v době, kdy jste ještě sídlili v Ruprechtově?
Nikdy jsme nezačínali jako kovovýroba. Můj start byl v oblasti pásových pil, věděl jsem, že je to progresivní technologie, v naší republice málo známá. Teprve potom přibylo zakázkové dělení materiálu. Měli jsme tak otestované kvality našich pil přímo ve výrobě.
Po založení firmy v roce 1991 byl naší jedinou manipulační technikou v Ruprechtově vysokozdvižný vozík značky Balkancar. Již od počátku jsme se kromě vlastní zakázkové kovovýroby věnovali i subdodávkám obrobků a odlitků pro italského výrobce pásových pil. Současně jsme se věnovali i kompletaci pil. V roce 1994 jsem ve spolupráci se syny vyvinul poloautomatické pásové pily vlastní konstrukce, a tím začala naše sériová výroba. Se vzrůstajícím množstvím zakázek a nutností rychlejší a přesnější manipulace s materiálem bylo dalším krokem rozvoje pořízení prvního sloupového otočného jeřábu k obsluze pracovišť kovovýroby.

Asi zlomovým bodem byl v roce 2003 přesun firmy do nových větších prostor ve Slavkově. Kdy došlo k oslovení jeřábové firmy ITECO a proč jste si vybrali právě tuto společnost?
Expanze na zahraniční trhy, rozvoj firmy a výrazné navýšení výrobních kapacit si vynutil nejenom přesun do nových prostor, ale i potřebu kvalitní přesné a spolehlivé manipulace. V roce 2001 jsme zorganizovali výběrové řízení na vybavení našich hal jeřábovou technikou. Jedním z uchazečů o zakázku byla i firma ITECO, která na naši poptávku reagovala splněním všech požadavků vypsaného výběrového řízení. ITECO jsme si vybrali z několika důvodů. Jednak jsem znal osobně několik pracovníků z mého dřívějšího pracovního působení v Zetoru Brno a věděl jsem tak, že firma je složená z technicky zdatných odborníků. A pak jsme měli štěstí v osobě vedoucího obchodního oddělení ITECO. Ing. Pavel Chmela totiž pochází ze Slavkova a máme tak k dispozici odborný technicko-poradenský servis takříkajíc z první ruky.

Jak probíhaly přípravné projektové práce při rekonstrukci hal a „zajeřábování” výrobních prostor? Jak jste řešili umístění a volbu jednotlivých manipulačních zařízení?
Ve fázi rekonstrukce hal, před naším přesunem do nových prostor ve Slavkově, jsme techniky z firmy ITECO zapojili do fáze projektové přípravy hal a obsluhy pracovišť tak, aby byla jeřábová manipulace precizní. Diskuse v přípravné fázi o umístění jeřábů nad stroji a linií montážních linek, stejně jako konzultace se stavebními projektanty byla na denním pořádku. Perfektně se nám povedlo sladit požadavky naší výroby s kvalitní manipulací pro obsluhu připravovaných pracovišť.
Pro transport materiálu u našich obráběcích strojů byl jako první pořízen jednonosníkový mostový jeřáb o nosnosti 5 tun s rozpětím 8,365 metru. Do prostor montáže a svařovny byly instalovány 2 sloupové otočné jeřáby o nosnosti 3,2 a 2 tuny. Délka ramene sloupového jeřábu byla 5 metrů, tak abychom byli schopni pohodlně obsloužit jednotlivá pracoviště v těchto halách. Další jeřábem byl opět sloupový jeřáb – tentokrát o nosnosti 5 tun s ramenem 5,5 metrů k obsluze svařovacího pracoviště velkých dílů.
V roce 2009 jsme postavili další montážní halu, kde k manipulaci se stroji máme 2 dvounosníkové mostové jeřáby o nosnostech 32 a 16 tun. V tomto období jsme získali nové zakázky a výrobní kapacita byla navýšena. Tyto dva nové jeřáby byly nezbytnou investicí k zajištění plynulosti montáže.
Jedním z dalších manipulačních zařízení je v hale montáže pil podvěsný HB-systém, jenž patří k úspěšným prvkům ve zdvihací a přepravní technice. Spojuje výhody stacionárního zdvihadla s mobilitou mostového jeřábu, a to velmi ekonomicky. Je flexibilně přizpůsobitelný pro téměř každou geometrii haly. Podvěsný HB-systém se vyznačuje svoji modularitou, my jej máme instalovaný v jedné z nejstarších hal a právě se chystáme k jeho rozšíření, což vzhledem k jeho vlastnostem nebude žádným problémem, protože právě modularita je jeho výhodou.

Máte za sebou poměrně dlouhou dobu spolupráce s firmou ITECO, jak se standardními, tak i speciálními
jeřáby. Za dobu jejich užívání můžete jistě hodnotit.

Tím, že skoro od počátku našeho působení na trhu spolupracujeme s firmou ITECO, využíváme synergii techniků a obchodníků s detailní znalostí naši výroby, odpadá tak zdlouhavé seznamování a zadávání. Stejně tak jsme díky dlouhodobé spolupráci nemuseli složitě řešit jednotlivé návazností stavební připravenosti, protože již ve fázi předprojekční přípravy projektant dostal precizní zadání pro jednotlivé konstrukční a kotvicí prvky, jak v případě základových ukotvení sloupových jeřábů, tak i v případě připravenosti jeřábových drah a uchycení podvěsných HB-systémů.
Nebylo nutno za pochodu korigovat konstrukci hal při instalaci jednotlivých jeřábů. Předprodejní konzultace s techniky a obchodníky jsou k naší plné spokojenosti, protože všichni znají svoje řemeslo, což pro nás znamená úsporu času a financí. Jedním z příkladů byla diskuse o poslední zprovozněné hale, která proběhla zhruba rok před předpokládanou investiční akcí. Moji původní představu o instalaci jednoho jeřábu do svařovny jsem na radu ing. Chmely změnil a do nové haly jsme nad svařovací pracoviště a vypalovací automaty instalovali jeřáby tři. Dva jednonosníkové mostové jeřáby s nosností 5 tun a jeden 10tunový jeřáb tak s dostatečným překryvem obsluhují několik svařovacích a pálicích strojů.

Jste strojírenská výrobní firma, jak řešíte servis jeřábů?
Umíme sice vyrábět kvalitní stroje, ale každý ať je odborníkem ve své profesi. O jeřábovou techniku se nám starají servisní pracovníci firmy ITECO. Ať se jedná o pravidelnou revizi plynoucí z normy o vyhrazených zdvihacích zařízeních či o opravy plynoucí z běžného opotřebení jeřábů. Výměnu pohonů, brzd či lan zajišťuje servisní oddělení ITECO. Spolupráce při plánování oprav je díky flexibilitě servisních techniků perfektní. Oprava je vždy prováděna v časech, které navrhneme, nedochází tak k odstávkám strojů a přerušení výroby. Kromě pravidelného servisu je nyní čerstvě za námi generální oprava několika sloupových jeřábů v obrobně, včetně nového nátěru a mohu říct, že jsme se spoluprací s firmou ITECO spokojeni.

Děkujeme Vám za rozhovor

www.pegas-gonda.cz

Zpět na výpis článků

Snažíme se co nejpřesněji vyhovět vašim požadavkům.

Dodací lhůty zkracujeme na minimum.

Blesková dodávka náhradních dílů.

Zajišťujeme rychlý a kvalitní servis.