Komplexní pracoviště laserový pálicí stroj, sloupový jeřáb a vakuový manipulátor polotovarů

Komplexní pracoviště
laserový pálicí stroj, sloupový jeřáb
a vakuový manipulátor polotovarů
...využití manipulační a transportní techniky při dělení materiálu

Za reportáží o využití manipulačních zařízení jsme se vypravili na sever Moravy do firmy Krnovské opravny a strojírny s.r.o. (dále jen KOS). Tato společnost úspěšně navazuje na bohatou historii Dílen pro opravy železničních kolejových vozidel.

V současné době se svými zhruba 600 zaměstnanci navazuje na dlouholetou tradici, odbornost, znalosti a dovednosti v oblasti svářečské výroby podsestav železničních kolejových vozidel, malosériové výroby nákladních vozů a historických vozidel se mohla firma úspěšně etablovat ve výrobě s doplnění sortimentu služeb při modernizacích tramvajových vozidel.
Po privatizaci firmy začala rozsáhlá investiční výstavba zaměřená cíleně na kvalitu povrchových úprav (tryskací a lakovací boxy osobních a nákladních vozů). Firma KOS rozšířila technologie pro opravy čtyřnápravových osobních vozů (vybudována přesuvna a elektro zkušebna). Kvalitu strojírenské produkce KOS zabezpečuje díky kvalifikovaným pracovníků a kvalitnímu strojnímu vybavení (mezi jinými především: pálicí CNC stroj, obráběcí CNC centra, kalicí CNC stroj, metalografické pracoviště, moderní svařovna).

Nákup vlastní technologie

Přes kooperace při dodávce polotovarů došlo k rozšíření vlastního strojového parku. Pro zabezpečení výroby nových zařízení i rekonstrukcí bylo potřeba zabezpečit dodávku kvalitních polotovarů z plechu. Ten firma KOS původně zajišťovala kooperacemi. Byť bylo v okolí dodavatelů několik, rozhodli se v roce 2011 pro pořízení vlastní technologie laserového pálicího stroje. Pro pracoviště přípravy materiálu tak byl při výběrovém řízení z několika dodavatelů vybrán laserový řezací CNC stroj TruLaser 3030. Vlastním strojem v oddělení přípravy materiálu tak je KOS flexibilnější. Lépe tak může reagovat na požadavky další pracovišť, tzn. firma se stala operativnější.

Komplexní pracoviště

Při návrhu pracoviště dělení materiálu bylo rozhodnuto, že pracoviště bude vybaveno pro manipulaci s materiálem transportním zařízením. Parametry zadání splnil sloupový jeřáb značky ITECO a vakuový manipulátor od firmy VAKUUMTECHNIK. Zařízení byla pořízena jako jeden investiční celek, včetně TruLaseru. Pracoviště dělení materiálu za získalo pro svůj jedno až dvousměnný provoz komplexní vybavení od 3 předních dodavatelů.

Instalace a zprovoznění

Pro TruLaser nebylo prostory nijak upravovat, protože únosnost podlahy vyhovovala požadovaným parametrům. Pro sloupový jeřáb bylo nutné připravit kotvení v podobě vybetonování kotvicí patky, kam na základě šablony byly zabetonovány kotvicí šrouby. Po třítýdenním vyzrání základového betonu tak bylo možno bezpečně instalovat jeřáb. Ten byl dodán v provedení ABUS VS, tedy sloupový otočný jeřáb s elektrickým řetězovým kladkostrojem. Technologie byla doplněna Vakuovým manipulátorem.

Sloupový otočný jeřáb ABUS VS s kladkostrojem ABUCompact GM8

Sloupový otočný jeřáb VS značky ABUS přenáší břemena, kterými již nelze bezpečně a komfortně hýbat ručně. Jeřáb je proto vybaven elektrickými, dvoustupňovými pohony pro pojíždění kočky a otáčení ramene. Závěsný ovladač pojízdný paralelně s výložníkem je nezávislý na poloze břemene a zjednodušuje tak manipulaci a práce je bezpečnější. Jeřáb je připevněn pomocí tzv. „ideálních” kotev na podlahovém základu.
Před samotnou instalací jeřábu je nutné splnit několik podmínek. Investor se ve spolupráci s dodavatelem musí rozhodnout jakým způsobem bude jeřáb kotvit. Jsou dvě varianty: buďto bude jeřáb kotven na betonový základ - tzv. patku, kdy si investor vybuduje patku a armovací koš dle dodavatelem zadaných parametrů nebo zvolí druhou variantu kotvení, a to do stávající podlahy přes ocelovou roznášení desku na závitové týče a chemické kotvy. U obou případů musí být proveden statický výpočet statikem.
Sloupové jeřáby ABUS se dělí na tři typy. Prvním, s označením LS – lehká konstrukce – kladkostroj jezdí uvnitř profilu výložníku (ramene). U tohoto jeřábu je otáčení ramene a pojezd kladkostroje ruční, zdvih je elektrický dvourychlostní s širokou škálou volby rychlostí. Druhým typem je LSX - výložník je již z klasického profilu a kladkostroj projíždí po spodní přírubě buď elektricky dvourychlostně nebo ručně, otoč je ruční, zdvih opět elektrickýelektrický dvourychlostní s velkým výběrem rychlostí. Posledním typem je jeřáb VS kdy zde si může zákazník vybrat otáčení ruční či elektrické dvourychlostní, stejně jako u pojezdu kladkostroje a zdvihu. Jeřáby LS a LSX mají otoč 270° s možností omezení pomocí dotazů. Jeřáby VS mají otoč 360° a možnost omezit úhel pomocí dotazů. U elektrických pohonů je možnost je vybavit koncovými vypínači pohybu. Ovládání může být ovladačem zavěšeným na kladkostroji nebo nezávislé, kdy ovladač jezdí v samostatném C-profilu a obsluha je dál od břemene. Toto ovládání se používá u manipulace s většími výrobky. V nabídce je i ovládání klasickým rádiovým dálkovým ovladačem. Jeřáby se vyrábějí v nosnostech od 80 kg do 6,3 t. Délka výložníku (ramene) a výška jeřábů je volitelná dle požadavků zákazníka ovšem s kontrolou zadání dodavatelem, zda daný požadavek je technicky reálný.

Vakuový manipulátor VM 1000/6-2,5×1

Vakuové manipulátory se vyznačují jednoduchou a bezpečnou obsluhou, minimální údržbou a dlouhou životností. Manipulátor je složený z hlavní ocelové nosné konstrukce s dvoubodovým závěsem u uchopení na hák jeřábu. Pro variabilitu možnosti transportovat plechy různých rozměrů je přípravek vybaven ručně přesouvatelnými příčnými traverzami, na jejichž konci jsou přísavky o průměru 370 mm. Přísavky jsou ručně stavitelné jak v ose x, tak i v ose y. na těle manipulátoru je připevněna vakuová pumpa se zásobníkem, díky němuž je zajištěna potřebná bezpečnost transportu břemene i při neočekávaném výpadku elektrického napájení vývěvy. Tímto opatřením je jednak zajištěna ochrana nákladného pálicího pracoviště, ale hlavně dokonalé zabezpečení obsluhy zařízení před pracovním úrazem. K aktivní bezpečnosti přispívá i vybavení manipulátoru zvukovou a vizuální signalizací pro případ nedostatečné úrovně vakua v přísavkách. Obsluha tam má okamžitý signál s výstrahou v případě, že polotovar plechu je díky nečistotám špatně uchopen. Stačí pak plech očistit a plech může být dopraven do prostoru pálicího automatu. Vakuový manipulátor s typovým označením VM 1000/6-2,5×1 dokáže manipulovat se středně těžkými velkoformátovými plochými břemeny do hmotnosti 1 000 kg. Jeho konstrukce umožňuje bezpečnou manipulaci břemenem v horizontální poloze pracovištěm prostoru dělení materiálu.

Shrnutí

Vakuový manipulátor VM 1000/6-2,5×1 je praktickým, velmi praktickým zařízením s jednoduchým ovládáním širokým spektrem varianbility rozměrů uchopiletnosti polotovarů díky lehce přestavitelným nosným traverzám s přísavkami. Spolehlivost a bezpečnost je na prvním místě. Do výčtu manipulovaných břemen můžeme jmenovat: ocelové formáty plechů, desek a neželezných kovů (i nemagnetické), skleněné i plastové desky, kamenné desky s broušeným povrchem anebo také dřevené polotovary opatřené povrchovou neprodyšnou úpravou.

Základní technické údaje manipulátoru
Maximální nosnost: 1 000 kg
Určení: k manipulaci v horizontální
poloze, zavěšený na zdvihacím
zařízení
Vlastní hmotnost: 210 kg
Max. rozměry břemene: 3 000×1 500 mm
Min. rozměry břemene: 2 000×1 000 mm

 

Zpět na výpis článků

Snažíme se co nejpřesněji vyhovět vašim požadavkům.

Dodací lhůty zkracujeme na minimum.

Blesková dodávka náhradních dílů.

Zajišťujeme rychlý a kvalitní servis.