Manipulace je nekončící proces

S.O.K. stavební, s.r.o. je moderní stavební společnost, která byla založena v roce 1991 v Třebíči. Mezi hlavní činnosti patří výstavba kompletních zemědělských a průmyslových staveb, výroba a montáž ocelových konstrukcí, výroba prefabrikovaných prvků. Dále se zabývá výstavbou montovaných rodinných i bytových domů v rámci celé České republiky.

S.O.K. stavební, s.r.o. je stabilní společnost s pevným postavením na trhu a dobrou pověstí nejen v České republice, ale i na Slovensku. V současné době zaměstnává více než 270 pracovníků. Neustále roste a vyvíjí se. V reportáži vám přiblížíme aplikaci nových mostových jeřábů do stávajících výrobních prostor, kde se už několik let vyrábí a manipuluje. Provozem nás provedl Ing. Radek Karásek. Každý má nějaké potřeby a sny. Rodina o vlastním bydlení, zemědělec o fungujícím, moderním hospodářství, majitel výrobní firmy o hale, kde by mohl realizovat svoji produkci. Účelem společnosti S.O.K. stavební je pomáhat s uspokojováním potřeb a naplňováním snů zákazníků v oblasti bydlení a podnikání, s respektem k trendům dnešní doby. Vizí S.O.K. je zvyšovat dostupnost bydlení pro co nejširší okruh zákazníků a při tom stále rozšiřovat rozsah služeb s důrazem na inovace a vstřícnost.

Moderní firma sází na inovace

Ve společnosti S.O.K. stavební se velmi věnují budování nových produktů a hledání nových cest. Vyrábět domy jako na běžícím pásu není nic nemožného. Je to totiž v této firmě reálný stav. Společnost je rozdělena do několika provozů a my se v článku budeme věnovat manipulaci v oddělení výroby prefabrikovaných dílů, jehož je pan Karásek vedoucím. V poslední době udělala ve světě stavebních technologií prefabrikace betonových konstrukcí velký krok vpřed. Moderní zařízení třebíčské společnosti S.O.K. stavební umožňuje vyrábět dílce s rozměrovou přesností a plošnou rovinností převyšující požadavky norem. Cílem je vyrobit prefabrikáty v co možná nejfinálnějším provedení a připravenosti v hale. Tak, aby na stavbu samotnou zbylo co nejméně práce. Jak uvedl pan Karásek: „Zaměřujeme se na kvalitnější přípravu panelů pro koncovou montáž na stavbě u zákazníka, tzn. z výroby odjíždí zateplené, kompletně osazené prefabrikované panely s okny, dveřmi, elektroinstalací a zateplením, aby na stavbě proběhla pouze kompletace a největší množství práce se provedlo v našich halách, kde máme garantované kvalitní pracovní prostředí, což na stavbách většinou nelze zaručit.” Díky zmíněné kvalitní přípravě jsou montážníci schopni hrubou stavbu domu z panelů dokončit do jednoho týdne.

Manipulace v provozu PREFA

V provozu PREFA je dominantní rodinná výstavba, probíhající z našich produktů. Rozvoj společnosti měl za potřebu rozšíření výrobních prostor, a tak byly v roce 2015 zprovozněny nové haly pro provoz prefabrikovaných dílů. Výstavba probíhala pod vedením pracovníků oddělení rozvoje a vývoje, jehož byl dříve součástí i pan Karásek. Dříve se panely vyráběly ve zmenšené produkci, nyní v třebíčské firmě S.O.K. uzavírají 2. fázi rozvoje projektu, a v budoucnu uvažují ještě o 3. etapě výstavby dalších prostor. Výrobní haly jsou novostavbami, které se nyní rozšiřují a osazují efektivnější a produktivnější poloautomatickou linkou na výrobu prefabrikovaných konstrukcí. Tyto haly byly již v roce 2015 osazeny několika mostovými jeřáby. V první etapě rozšíření výrobních prostor byly haly osazeny jeřáby dodavatele, který tehdy vyhrál výběrové řízení, v němž se firma Iteco dostala s nabídkou roce 2015 do nejužšího výběru.

Manipulace potřebovala posílit

Nynější produkce betonu v S.O.K. stavební prezentuje zhruba 5 000 m3 ročně. Aktuální produkci si vyžádala posílení procesu manipulace a bylo tak rozhodnuto o investici do dalšího zajeřábování a znovu byly osloveny významní dodavatele jeřábových systémů. Poptávka trvala asi 7 měsíců, bylo to velmi složité rozhodování, záleželo především na přizpůsobení výbavy nových mostových jeřábů současné obsluze. Například o standardizaci v ovládání v podobě shodných ovladačů u starších i nových jeřábů. Stejně jako bylo nutno přizpůsobit napájení jeřábů z již instalovaných uzavřených trolejí. Příprava nákupu, výroba, kompletace a oživení nových jeřábů společností ITECO ABUS tak plně splnily požadavky zákazníka a od letošního roku nové jeřáby posílily precizní a přesnou manipulaci s těžkými břemeny.

6 nových mostových jeřábů S.O.K. stavební

Celkem 6 nových mostových jeřábů ITECO ABUS výrazně zrychlilo a zkvalitnilo manipulaci ve firmě S.O.K. Pět jeřábů v provozu PREFA a jeden v hale ocelových konstrukcí. S novou výrobní linkou na výrobu prefabrikovaných panelů se v S.O.K. chtějí dostat až na trojnásobek současné produkce a v budoucnosti dokonce k dalšímu dvounásobku. Dnes se v provozu PREFA manipuluje s břemeny od několik stovek kilogramů až po břemena o hmotnosti 12 tun. Hotové armokoše váží zhruba 300 kg, balíky s výztuží a kari sítěmi váží kolem 2,5 tuny. Při betonáži pracovníci manipulují se 4tunovými břemeny, na konci výroby mají prefabrikáty kolem 12 tun. Osazením novými jeřáby ITECO ABUS bylo dosaženo zněkolikanásobnění produkce.

A specifikace dodávky?

Zakázka představovala 6 kusů mostových jeřábů typu ZLK a ELK o nosnostech 10 a 12,5 tuny. Ty byly dodány a oživeny na již osazené jeřábové dráhy, které slouží i dříve dodaným jeřábům. Rozpětí dodaných jeřábů je v délkách 22,9, 23,7 a 25,4 metrů. Ovládání jeřábu zajišťují tlačítkové rádiové dálkové ovládače HBC Radiomatic a nezávislé záložní ovladače. Zdvihacím ústrojím jsou jeřábové kočky s nízkou stavební výškou a lanovím, zakončeným jednoduchým hákem. Mostové jeřáby mají vysokou využitelnost i v nízkých halách. Jeřáby zaručují optimální tok materiálu i ve výrobních halách a skladech, jejichž prostory skýtají jeřábovým systémům málo místa.Zpět na výpis článků

Snažíme se co nejpřesněji vyhovět vašim požadavkům.

Dodací lhůty zkracujeme na minimum.

Blesková dodávka náhradních dílů.

Zajišťujeme rychlý a kvalitní servis.