Špičkové betonářské technologie obsluhují jeřáby ITECO

Špičkové betonářské technologie
obsluhují jeřáby ITECO
...dodávka jeřábů rychle a kvalitně

ŽPSV a.s. – firma s dlouholetou tradicí ve výrobě betonových dílců, zejména pražců pro železnice (přesněji kolejových podpor). S dokončenými betonovými produkty je však potřeba manipulovat, přemisťovat je, skladovat a expedovat. K tomu v ŽPSV slouží různá manipulační technika, a také 2 novinky: mostový a portálový jeřáb od firmy ITECO z Brna.

Tentokrát jsme se zajeli s reportáží podívat na jih Moravy, konkrétně do Uherského Ostrohu. V malém městečku se zhruba 5 000 obyvateli je však několik významných průmyslových firem, mezi které patří i ŽPSV, a.s. Tato společnost je tradičním výrobcem a dodavatelem betonových výrobků pro stavebnictví se zaměřením na dopravní (železniční, silniční) a pozemní stavby včetně revitalizace panelových domů, výstavby průmyslových a obchodních center, ekologických staveb. Produkce osmi výrobních závodů a dvou provozů, včetně zahraničních, směřuje přednostně k uspokojování potřeb železnic. Nosným programem ŽPSV je v podstatě po celou dobu její historie výroba pražců. Tato specifická náročná výroba vyžaduje držet stále krok s moderními trendy v betonářské výrobě.

Špičkové betonářské technologie s novou manipulační technikou

Díky firemní strategii, postavené na koncepci dodavatele kvalitních betonových pražců, úspěšně konkurujícího předním výrobcům pražců Evropy, se v ŽPSV rozhodli pro investici do nových technologií, které splňují i podmínku zvýšení efektivity výroby. Vedením společnosti bylo rozhodnuto podat žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) a přihlásit tento projekt pořízení nové technologie do Operačního programu podnikání a inovace. Projekt byl přijat a realizován pod názvem „Inovace výroby pražců pro vysokorychlostní železniční tratě.” Jeho součástí bylo pořízení zcela nové výrobní technologie pro sériovou výrobu nově vyvinutých příčných betonových železničních pražců pro konvenční i vysokorychlostní tratě. Linka od firmy De Bonte byla modifikována do podmínek ŽPSV. Součástí technologie jsou i komory pro řízené zrání čerstvého betonu. Součástí dodávky bylo kompletní strojní zařízení včetně forem i nové mísicí centrum. No a tyto všechny technologie, včetně skladovacích a expedičních prostor obsluhují také 2 nové jeřáby od firmy ITECO.

Rychlá a kvalitní dodávka jeřábů

Výběrové řízení na pořízení nové technologie bylo uzavřeno v únoru/2015. Zprovoznění s kolaudací a uvedením do zkušebního provozu se datuje k 30.5.2015. Společnost ITECO tak vyrobila, transportovala, osadila a zprovoznila 2 jeřáby za necelé 4 měsíce. Podle zástupce ŽPSV, pana Nováka z investic: „Kvalitní a rychlá investice potvrdila kvality špičkového dodavatele jeřábové techniky. ITECO nejenom, že vyhrálo výběrové řízení, ale svým komplexním přístupem od vedení společnosti, přes projektanty a výrobu nám předvedlo souhru dobře nastaveného týmu,” a dále pokračoval: „ITECO známe, protože v našich závodech již máme několik zařízení, které fungují k naší plné spokojenosti.”

Mostový jeřáb ITECO-ABUS ELV 5/16,5 D

Rekonstruovanou výrobní halu, kde byla zprovozněna nová karuselová linka s osmi komorami pro zrání betonových výrobků, obsluhuje jednonosníkový mostový jeřáb o nosnosti 5 tun. V hale o rozpětí jeřábové dráhy 16,5 metrů je zařízení k dispozici obsluze výrobní linky zejména pro manipulaci s formami. Jeřáb byl osazen na původní jeřábovou dráhu, která prošla generální opravou, stejně jako skelet budovy. Napájení jeřábu bylo řešeno osazením novým uzavřeným trolejovým vedením, jenž splňuje dnešní normy. Komfortní ovládání zajišťuje obsluze instalace radiového dálkového ovládání. Jeřábník tak je schopen z viditelného místa, podlahy nebo přechodové lávky, manipulovat bezpečně s jeřábem a mít břemeno viditelně na očích. Nosnost pěti tun zaručuje, kromě optimalizované konstrukce nosníku i podvěsná jeřábová kočka ABUS, v provedení s nízkou stavební výškou pro dokonalé využití prostoru stávající výrobní haly. Břemena jsou v prostoru výrobní linky přemisťována jednoduchým jeřábovým hákem.

Portálový jeřáb ITECO PO 10/12,1-26,1 MD

Na halu výrobní linky navazují skladovací a expediční prostory, které slouží k uložení hotových produktů. V minulosti v těchto prostorách s betonovými prefabrikáty manipulovaly vysokozdvižné vozíky a jeden železniční jeřáb s vyloženým ramenem. Nová linka však zabezpečuje produkci, kterou by již tyto manipulační prostředky nezvládaly, a proto bylo v rámci dotačního projektu rozhodnuto o osazení venkovních prostor novým portálovým jeřábem. Jeřáb s rozvorem 8,1 metrů, 26,1 metru dlouhým pojezdem kočky a nosností 10 tun je schopen obsloužit jak skladovací prostory, nakládat pražce na vagóny železniční vlečky, tak naskladňovat na ložnou plochu návěsů kamionů. Jeřáb má krakorcové přesahy přes půdorys jeřábových kolejí na obě strany tak, aby bylo možno obsloužit jak železniční vagón, tak zabezpečit expedici i kamionovou dopravou. Portálový jeřáb tak výrazně posílil venkovní logistické vybavení ŽPSV. Svojí výbavou je jeřáb připraven k venkovnímu celoročnímu používání v téměř jakýchkoliv povětrnostních podmínkách. Krabicové svařované profily mostu i noh zaručují jeho pevnou stabilitu. Bezpečnost je zajištěna instalací několika prvků, nutných u venkovních zařízení. Jedním z nich je anemometr pro kontrolu rychlosti větru. Snímač větru při překročení povolného limitu upozorní obsluhu, která musí okamžitě dokončit manipulaci s břemenem a provést odstavení a zajištění jeřábu do parkovací polohy (viz obrázek detailu zaparkování). Samozřejmostí je vybavení jeřábu přetěžovacím zařízením, koncovými vypínači pojezdů či ovládáním rádiovým dálkovým ovládáním. Napájení je zajištěno motorovým kabelovým bubnem.www.zpsv.cz

Zpět na výpis článků

Snažíme se co nejpřesněji vyhovět vašim požadavkům.

Dodací lhůty zkracujeme na minimum.

Blesková dodávka náhradních dílů.

Zajišťujeme rychlý a kvalitní servis.