2 nové mostové jeřáby ITECO-ABUS v PŘEROVSKÝCH KOTLÁRNÁCH VLČEK

2 nové mostové jeřáby ITECO-ABUS
v PŘEROVSKÝCH KOTLÁRNÁCH VLČEK
…2×25 tun je k dispozici svářečům a montérům

Nově vybudovaná supertěžká hala v PŘEROVSKÝCH KOTLÁRNÁCH VLČEK byla v minulém roce osazena dvěmi mostovými jeřáby ITECO-ABUS ZLK 25/15 D.
V kotlárnách tak byla završena další etapa rozvoje dokončením nové haly, která slouží firmě k finální kompletaci zařízení před odvozem k zákazníkovi.
Díky 10metrovému prostoru pod jeřáby, 15metrovému rozpětí mostových jeřábů a 42metrové hale je zde možno kompletovat opravdu rozměrná zařízení (při naší návštěvě bylo v hale rozpracováno několik dílčích svařenců, které byly díky dostatečnému prostoru snadno dostupné, včetně prostoru pro finální kompletaci – pozn. redakce).

PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY
VLČEK, s.r.o. d
Společnost, dříve pod názvem VLČEK Jaroslav – tepelná a spalovací technika s.r.o., byla založena v Přerově 1. 4. 1990 odloučením skupiny vedoucích pracovníků z ČKD Dukla Praha. Již od začátku své existence nabízí společnost komplexní řešení při výstavbě a rekonstrukci malých, středních a velkých energetických zdrojů v oblasti teplárenství, průmyslových podniků a výtopen. V současné době je firma dynamicky se rozvíjející výrobcem a dodavatelem produktů pro energetické a teplárenské celky. Pro zachování vysoké kvality technického řešení realizovaných akcí klade nejvyšší důraz na kvalitní a přesné provedení odborných prací. Dlouhodobé zkušenosti a odbornost techniků v projekci, konstrukci, výrobě a montáži spolu s moderním strojním vybavením, zaručuje komplexní odbornou samostatnost. Splnění náročných podmínek trhu je podmíněno potřebnými certifikacemi výrobků a systémem zabezpečování jakosti podle platných evropských norem. Kromě vlastní produkce je společnost výhradním obchodním zástupcem anglické firmy AUTOFLAME Engineering Ltd pro Česko a Slovensko. AUTOFLAME Engineering se zabývá výrobou širokého sortimentu výrobků v oblasti řízení spalovacího procesu a PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK disponují dlouholetými a bohatými zkušenostmi s instalacemi, uváděním do provozu a servisní činností u těchto zařízení.
Součástí výrobního a dodavatelského programu je výroba nízkotlakých, středotlakých, vysokotlakých parních, horkovodních a teplovodních kotlů v rozsahu 100 kW až 25 MW, výměníků, ekonomizérů, tlakových nádob, vyvíječů páry, nízkoemisních výkonových hořáků v rozsahu 2,1 MW až 12 MW a dalších energetických zařízení.
Od roku 1995 kdy, firma zakoupila potřebné technické zařízení pro vlastní výrobu tlakových částí kotlů, vyrábí rozsáhlý sortiment náhradních dílů tlakových částí různých druhů kotlů.

Mostové jeřáby jako důležitá součást manipulace

PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK se na trhu prezentují již od svého založení jako servisní, montážní a výrobní společnost. Dynamický rozvoj firmy, v počátcích s jednou výrobní halou a dalším kancelářským zázemím, stál za současnou podobou společnosti o několika halách a samostatné administrativní budově. Plynulý růst firmy nebyl možný bez kvalitního logistického zázemí. Tak jak PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK zvyšovaly výrobní kapacity, bylo potřeba řešit mezioperační přepravu materiálu nejenom vysokozdvižnými vozíky, ale vybavit starší i nové výrobní prostory i jinou manipulační technikou, a to mostovými jeřáby.

Řešení z dílny ITECO

Neustálá modernizace a snaha o získávání větších zakázek stála za potřebou přístavby k nejstarší z hal s rozšířením-prodloužením výrobních prostor. V roce 2009 došlo k prvnímu kontaktu s firmou ITECO. A právě technici jeřábové firmy přišli s nápadem oba prostory – staré a nové části haly propojit prodloužením stávající jeřábové dráhy a umožnit tak staršímu i novému jeřábu obsluhovat všechna pracoviště v obou prostorách společně. Touto investicí tak byla modernizována obsluha při manipulaci s polotovary při přípravě materiálu ve svařovně či při ohýbání plechů a současně byla zajištěna vyšší průchodnost.

Jednonosníkové mostové jeřáby ITECO-ABUS – ELV

Nejstarší prostory PŘEROVSKÝCH KOTLÁREN VLČEK jsou osazeny jednonosníkovými mostovými jeřáby firmy ABUS, které zaručují optimální tok materiálu právě ve výrobních halách a skladech, jejichž prostory skýtají jeřábovým systémům málo místa. Jednonosníkové mostové jeřáby byly do Přerova dodány v provedení s válcovaným nosníkem, jako vhodnou volbou varianty pro použití k prostorově úspornému řešení k dosažení optimalizace výšky zdvihu. Byl tak zabezpečen racionální tok materiálu jeřábem ITECO-ABUS – ELV 8/11 D o nosnosti do 8 tun s rozpětím 11 metrů. Do další haly přípravny materiály, kde jeřáb obsluhuje, kromě jiného i pracoviště pálicího stroje pro přípravu plechů, byly instalovány 2 jeřáby ITECO-ABUS – ELV 3,5/9,8 D. I tyto zcela optimálně využívají dané, poměrně nízké prostory.
Standardizace a široká nabídka totiž umožňuje jeřábům ELV přizpůsobení montážními variantami individuálně prostorovým a místním podmínkám a docílit svými výhodnými konstrukčními rozměry co nejvyšší výšky zdvihu. Součástí dodávky bylo, kromě radiového dálkového ovládání, i dodání záložního závěsného tlačítkového ovladače.

Novinkou je instalace 2 mostových jeřábů ITECO-ABUS ZLK 25/15 D

S dalším rozvojem PŘEROVSKÝCH KOTLÁREN VLČEK vedení firmy rozhodlo o dalším rozšíření výrobních prostor. Nákupem pozemků v těsném sousedství tak vznikl prostor pro stavbu nové výrobně-montážní halu. Díky šikovným projektantům kotláren tak vznikl návrh supertěžké haly s montovanou ocelovou konstrukcí s výplní sendvičovými panely s ohledem na ekonomičnost a funkčnost objektu. Velkou výhodou projektantů byla znalost výrobního sortimentu. Perfektní spolupráce projekce s techniky firmy ITECO přinesla očekávaný výsledek v zakomponování 2 dvounosníkových mostových jeřábů ITECO-ABUS ZLK 25/15 D. V kotlárnách tak byla završena další etapa rozvoje dokončením nové supertěžké haly, která slouží firmě k finální kompletaci zařízení před odvozem k zákazníkovi. Díky 10metrovému prostoru pod jeřáby, 15metrovému rozpětí mostových jeřábu a 42 metrům dlouhé hale je zde možná kompletace opravdu rozměrných zařízení. V hale je prostor pro zpracování několika dílčích svařenců, které jsou díky dostatečné ploše snadno manipulovatelné a připravené pro finální kompletaci před expedicí k zákazníkovi. Dva nové mostové jeřáby byly předány do užívání v srpnu 2015, osm měsíců od vypsání výběrového řízení na dodávku jeřábové technologie pro nově postavenou halu, a to zejména díky standardizaci, kterou nabízí dodavatel pod značkou ITECO-ABUS.

ITECO-ABUS ZLK 25/15 D

Detailněji o nejnovější investici – dvounosníkových mostových jeřábech. Tyto byly dodány v provedení ZLK, tj. s krabicovými svařovanými nosníky. Veškeré profily hlavních mostů i příčníků jsou počítačově optimalizovány, slučují tak maximální výkonnost a minimální vlastní hmotnost. To jsou přednosti, které se finančně vyplatí. Do kotláren byly v minulém roce dodány 2 ks samostatných jeřábů jezdících po společné jeřábové dráze s možností sjetí a práce v jednom modulu. Příčníky jeřábu jsou vybaveny demontovatelnými koly a převodovkou s elektrickým motorem opatřeným relé plynulého přepínání SU, které se aktivuje při přechodu z rychlé na pomalou rychlost a podstatně sníží brzdný moment motoru, a tím i kývání břemene. Jeřáb disponuje přetěžovacím zařízením, které při překročení jmenovité nosnosti zastaví zdvih. Elektronický měřicí systém spolehlivě chrání zdvihovou jednotku před přetížením, aniž by redukoval nejvyšší polohu háku. Ovládání jeřábu zajišťuje rádiové dálkové ovládání, s tlačítkovým vysílačem, případně nouzově záložní závěsný tlačítkový ovladač. Z dalších bezpečnostní prvků je jeřáb vybaven protisrážkovým zařízením, respektive zařízením proti sjetí – optoelektronické zařízení zabraňující kolizi při provozu dvou jeřábů na společné dráze. Dále jsou instalovány koncové vypínače pojezdu kočky i mostu s funkcí zpomalení a zastavení.
Jeřáby firmy ITECO-ABUS se již v základním vybavení vyznačují vysokým standardem. Základní sériové vybavení totiž zahrnuje řadu prvků, které běžně nejsou samozřejmostí, a tyto nejen zaručují bezpečnost a spolehlivost mostových jeřábů, ale také umožňují optimální přizpůsobení individuálním požadavkům. Tak jako samotný jeřáb, tak také každý prvek splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu a jeho funkce je důkladně testována.

www.kotlarna.cz

Zpět na výpis článků

Snažíme se co nejpřesněji vyhovět vašim požadavkům.

Dodací lhůty zkracujeme na minimum.

Blesková dodávka náhradních dílů.

Zajišťujeme rychlý a kvalitní servis.